top of page

gegevensbescherming

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en de externe functionaris voor gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op gegevensverwerking door: 

Verantwoordelijke persoon: 

HSG Nordhorn-Lingen GmbH (hierna: HSG Nordhorn) Lingener Straße 5 48531 Nordhorn, Duitsland, E-mail: kontakt@hsgnordhorn-lingen.de, Telefoon: +49 (0) 59 21/ 79 60 0 FAX: +49 (0) 59 21/ 79 60 13

De functionaris voor gegevensbescherming van HSG Nordhorn bevindt zich op het volgende adres 

Melanie Bültmann
Lingener Straße 5
48531 Nordhorn

of onder mbueltmann@hsgnordhorn-lingen.de bereikbaar. 

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals het soort en doel van het gebruik ervan

a) Bij een bezoek aan de website 

Wanneer u onze website bezoektwww.hsgnordhorn-lingen.de  De browser die op uw apparaat wordt gebruikt, verzendt automatisch informatie naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en bewaard totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer, 

 • Datum en tijd van toegang, 

 • Naam en URL van het opgehaalde bestand, 

 • Website van waaruit toegang wordt verkregen 

 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, evenals de 

 • Naam van uw provider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website, 

 • Zorgen voor comfortabel gebruik van onze website, 

 • Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit, evenals 

 • voor verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval zullen wij de verzamelde gegevens gebruiken om conclusies over u persoonlijk te trekken.

Wij maken ook gebruik van cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Verdere uitleg vindt u in secties 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring. 

b) Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief 

Als u overeenkomstig artikel 6 lid 1 AVG uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om een e-mailadres op te geven. 

U kunt zich op elk moment afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u op elk gewenst moment uw verzoek tot uitschrijving sturen.hsg@hfb-consult.de  verzenden per e-mail. 

c) Contact via e-mail

Als u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de e-mailadressen die op de website staan vermeld. Het is noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven, zodat u ons een e-mail kunt sturen en wij weten van wie het verzoek afkomstig is en zodat wij deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

De gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen, vindt plaats volgens de 

Artikel 6 lid 1 a AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is voltooid.

3. Gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als: 

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a AVG, 

 • de openbaarmaking is noodzakelijk in overeenstemming met artikel 6, lid 1 f AVG om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een doorslaggevend legitiem belang hebt bij het niet openbaar maken van uw gegevens, 

 • in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat voor de overdracht in overeenstemming met artikel 6, lid 1 c AVG, evenals 

 • Dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u in overeenstemming met artikel 6, lid 1 b van de AVG.

 

4. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. 

De cookie slaat informatie op die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct kennis krijgen van uw identiteit.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina's op onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat.

Om het gebruiksgemak te optimaliseren, gebruiken wij daarnaast ook tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u heeft opgegeven, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Aan de andere kant gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren (zie paragraaf 5). Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. 

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1 f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

5. Analysehulpmiddelen

a) Trackingtools 

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1 f AVG. Met de trackingmaatregelen die we gebruiken, willen we een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen. Aan de andere kant gebruiken wij trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepaling.

De respectieve doeleinden van de gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de nachtzichtinformatie op de tools.

 

Google Analytics

Dit aanbod maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen en een analyse van hun gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering op deze website echter is geactiveerd, wordt het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Dit aanbod informeert gebruikers er echter van dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door gebruik te maken van de browserplug-in die beschikbaar is onder de volgende link Downloaden en installeren:  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op deze link klikken om toekomstige verzameling door Google Analytics binnen deze website te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Bereikmeting met Matomo

Als onderdeel van de bereikanalyse van Matomo worden de volgende gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f. AVG): de browsertype dat u gebruikt en de browserversie, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw land van herkomst, de datum en tijd van het serververzoek, het aantal bezoeken, de tijd dat u op de website verblijft en de externe links waarop u klikt . Het IP-adres van de gebruiker wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. Matomo maakt gebruik van cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van hoe gebruikers ons online aanbod gebruiken. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. De cookies hebben een bewaartermijn van één week. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt uitsluitend op onze server opgeslagen en niet aan derden doorgegeven. Gebruikers kunnen op elk moment met toekomstig effect bezwaar maken tegen de geanonimiseerde gegevensverzameling door het Matomo-programma door op de onderstaande link te klikken. In dit geval wordt in uw browser een zogenaamde opt-out-cookie opgeslagen, waardoor Matomo geen sessiegegevens meer verzamelt. Als gebruikers echter hun cookies verwijderen, betekent dit dat ook de opt-out-cookie wordt verwijderd en daarom door de gebruikers opnieuw moet worden geactiveerd. De logs met gebruikersgegevens worden uiterlijk na 6 maanden verwijderd.

 

 

6. Sociale plug-ins

XING

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Elke keer dat u een van onze pagina's bezoekt die XING-functies bevat, wordt er een verbinding tot stand gebracht met XING-servers. Voor zover wij weten worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruiksgedrag geëvalueerd.
Meer informatie over gegevensbescherming en de XING-deelknop vindt u in de XING-gegevensbeschermingsverklaring op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

Twitteren

Onze website bevat functies van Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Als u Twitter en in het bijzonder de functie “Re-Tweet” gebruikt, koppelt Twitter uw Twitter-account aan de websites die u bezoekt. Dit wordt aan andere gebruikers op Twitter bekendgemaakt, vooral aan je volgers. Op deze manier worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter.Wij als aanbieder van onze website worden door Twitter niet geïnformeerd over de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik van de gegevens. Meer informatie kunt u vinden via de volgende link: http://twitter.com/privacy

Houd er echter rekening mee dat u de mogelijkheid heeft om uw privacy-instellingen op Twitter te wijzigen in uw accountinstellingen daar op http://twitter.com/account/settings.

 

LinkedIn

Op onze website vindt u plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn of LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “LinkedIn” genoemd). U herkent de LinkedIn-plug-ins aan het bijbehorende logo of de “Aanbevelen-knop”. Houd er rekening mee dat wanneer u onze website bezoekt, de plug-in een verbinding tot stand brengt tussen uw betreffende internetbrowser en de LinkedIn-server. LinkedIn wordt er zo van op de hoogte gebracht dat onze website met uw IP-adres is bezocht. Als u op de “Aanbevelen-knop” van LinkedIn klikt en tegelijkertijd bent ingelogd op uw LinkedIn-account, heeft u de mogelijkheid om inhoud van onze website te koppelen aan uw LinkedIn-profielpagina. Hierdoor kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u of uw gebruikersaccount toewijzen. U moet weten dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie over het verzamelen van gegevens en uw juridische mogelijkheden en instellingsmogelijkheden vindt u op LinkedIn. Deze worden u ter beschikking gesteld op http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

 

Google+

Onze website bevat de Google +1-knop. Google +1 is een sociaal netwerk. Deze wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Met Google +1 heeft u de mogelijkheid om gepersonaliseerde inhoud op internet te publiceren. Google slaat echter informatie op over de inhoud waarop u met +1 hebt geklikt. Google slaat ook informatie op over uw bezoek aan de website die u bekijkt. Uw +1-klikken kunnen en worden doorgaans gebruikt in uw +1-profiel en in andere Google-diensten, bijvoorbeeld in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine of elders op internetpagina's of internetadvertenties. Google slaat informatie op over uw activiteiten op Google +1. Om de +1-knop te kunnen gebruiken, moet u een openbaar profiel en een profielnaam op Google aanmaken. Google +1 en alle Google-services gebruiken uw profielnaam. Uw identiteit achter het profiel kan worden bekendgemaakt aan al die gebruikers die kennis hebben van uw e-mailadres of andere informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren.

Google zegt dat het de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Google maakt ook statistieken van activiteiten op Google +1. Deze kunnen worden gepubliceerd en doorgegeven aan derden.

 

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site van Google. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.
Meer informatie over hoe met gebruikersgegevens wordt omgegaan, vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Facebook

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de Facebook-‘Vind ik leuk’-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 

Instagram

Functies van de Instagram-dienst zijn in onze pagina’s geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.
Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

In geen geval zal het IP-adres gekoppeld worden aan andere gegevens die betrekking hebben op de gebruiker. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering). 

 

OpenStreetMap

Wij gebruiken OpenStreetMaps op onze website. OpenStreetMap is een gemeenschapsproject en wordt beheerd door de Openstreetmap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk.
OpenStreetMap wordt geïntegreerd door de dienst op onze website in te sluiten met behulp van een zogenaamd “iFrame”. Bij het laden van dit iFrame kan OpenStreetMap informatie verzamelen (inclusief persoonlijke gegevens) en deze verwerken. Het kan niet worden uitgesloten dat OpenStreetMap de informatie ook naar een server in een derde land verzendt.
Wij hebben zelf geen invloed op welke gegevens OpenStreetMap daadwerkelijk verzamelt en verwerkt. OpenStreetMaps stelt echter dat wanneer toegang wordt verkregen tot de diensten, de toegang wordt geregistreerd, bijvoorbeeld via logbestanden.
De wettelijke basis voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, letter f) AVG. Ons legitieme belang hierbij ligt in het grote voordeel dat OpenStreetMaps biedt. Dankzij de integratie hoeven we de routebeschrijving naar de betreffende locaties niet weer te geven met behulp van verwarrende routeschetsen of iets dergelijks, maar kunnen we elke gebruiker in staat stellen zijn reis zelfstandig te plannen. OpenStreetMaps heeft onder meer ook een gerechtvaardigd belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om de eigen dienstverlening te verbeteren.

 

Sky Fluid-speler

Met het FLUID-product biedt Sky Media GmbH digitale uitgevers een videospelertechnologie met een aangesloten inhoudsplatform. Met behulp van deze eigen videospelertechnologie van Sky integreert de uitgever Sky-inhoud in zijn website in de vorm van korte videoclips. Sky Media GmbH is verantwoordelijk voor de marketing van deze inhoud. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Google Ad Manager. Google treedt dus op als derde partij voor Sky Media GmbH binnen de FLUID Business en verzamelt/ontvangt gegevens als zijn eigen verantwoordelijke instantie (gegevensbeheerder) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om advertenties in de videospeler weer te geven.
Meer informatie over de Sky Fluid Player en de gebruikte cookies vindt u hier.hier te vinden.

 

7. Rechten van de betrokkenen

Je hebt het recht: 

 • in overeenstemming met artikel 15 AVG, om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over de details ervan;  

 • in overeenstemming met artikel 16 AVG, om onmiddellijk de correctie te vragen van onjuiste of volledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;

 • in overeenstemming met artikel 17 AVG, om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking wordt uitgevoerd om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van openbaar belang of om het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims is vereist;

 • in overeenstemming met artikel 18 AVG, om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwijdering ervan weigert en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze gebruikt om te beweren of uw rechten uitoefent of uw behoefte heeft om juridische claims te verdedigen of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;

 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon;

 • In overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG kunt u uw toestemming aan ons op elk moment intrekken. Dit betekent dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten en 

 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

 

8. Recht van bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1 f AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, op voorwaarde dat er redenen zijn om deze die voortkomen uit uw specifieke interesses. Er doet zich een situatie voor of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen implementeren zonder een bijzondere situatie te specificeren.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht of bezwaar, is één voldoende

E-mail naarhsg@hfb-consult.de . 

 

9. Gegevensbeveiliging

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij de gebruikelijke SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Dit is meestal 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bit-codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-bit v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de statusbalk van uw browser. 

Daarnaast maken wij gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen TOM om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

 

10. Actualiteit en wijzigingen van deze gegevensbeschermingsverklaring

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en dateert van: mei 2018.

bottom of page